Symmetry

Uzayda ötelemenin generator'ı momentum, zamanda ötelemenin generator'ı hamilton (enerji), dönmenin generator'ı açısal mometum, ayar dönüşümlerinde korunan büyüklük yük.

Translational harekette unitary transformation matrix (U) ile konum operatörü komüte etmiyor. Ama momentum operatörüyle komüte ediyor çünkü jeneratörü o. Komütasyonlarını bir psi'ye vurarak görebilirsin.

Belirli bir sistemin bir noktasını iki referans sisteminde etiketlendirebilirsin:

  • Doğa yasaları hareket denklemlerini belirler.
  • Hareket denklemleri referans sisteminden bağımsız olmalıdır.
  • Lambda 1 ise psi'ler eşittir.
  • Sağladıkları hareket denklemleri de eşittir.
  • Hareket yasaları referans sisteminden bağımsız olmalıysa lamda her zaman 1 olmamalı mı? Ya da sadece kanonik dönüşümler için mi geçerli?

Diğer yol:

  • Sistem Lagrange'ları eşitse hareket denklemleri eşittir.