Planck sabiti nedir?

\(E=hf=h\frac{1}{T}\)

\(\frac{1}{T}\) ifadesi, \(T\)'nin tersi (reciprocal'ıdır). \(T\), dalga hareketinde bir parçacığın bir tam döngü yapma süresi. Veya dalganın çizgisel hızı, yani dalga boyunun hızı. Tersten düşünmeyelim, zaman üzerinden düşünelim: \(ET=h\)

dalga enerjisi*süre=1 saniyede görülen en küçük enerji miktarı
\(\longleftrightarrow\)*1 s=6,626*10-34 J s
\(\downarrow\)3,313*10-34 J*2 s=
\(\uparrow\)13,252*10-34 J*0,5 s=
  • Planck sabiti, bir dalganın taşıyabileceği minimum enerji miktarı; 1 saniye boyunca.
  • Doğada görülen minimum dalga enerjileri, sürekli. Çünkü periyot, frekans sürekli.
  • Bir kuantanın/dalganın taşıyabileceği enerjiler kesikli: \(E=nhf\)

Doğa: "Bir kuantanın/dalganın enerjisi; onun cinsine, kimyasına vs bağlı değil, süreye bağlı sadece. Periyoda bağlı. İster elektron olsun, ister foton olsun, ister başka parçacık olsun. Periyodu ne ise, enerjisini o belirler."

Fundamental Concepts

Eylemsizlik momenti = moment of inertia = Kütlenin rotasyonel hareketteki analoğu.

L=Iw veya L=r x p
Lineer momentumun rotasyonel analoğu.
açısal momentum
moment of momentum
moment = tork = Bir kuvvetin döndürme eğilimi.
Manyetik moment, manyetik alan içindeki manyetik objenin tecrübe edeceği torku verir.
\(\vec{F}=-\vec{\nabla}\Phi\) z-ekseninin artım yönünü yukarı. Yükseklik arttı, yer çekimi potansiyeli arttı. (Son-ilk) işlemi, potansiyelde de yükseklikte de pozitif. Demek ki potansiyelin yüksekliğe göre türevi pozitif. Bir cisim yüksek potansiyelden düşük potansiyel enerjiye sahip olacak şekilde hareket eder. Potansiyel enerjinin arttığı yönün tersinde, cisme kuvvet etkir.
\(\vec{E}=-\vec{\nabla}V\) Elektrik alan, elektriksel potansiyelin negatif gradyanına eşittir.
Lorentz force is not conservative force. Because:
1) B doesn't do work because it is perpendicular to the F. (Work done must be zero over a closed loop for gradient theorem.)
2) If B varies in time, E is non-conservative.
Quantum (quanta) Bir şeyin en küçük miktarıdır. Fiziksel bir varlığın en küçük miktarı, quanta'sı hala fiziksel midir? Madde dalgaları vardır. Örneğin dalga fonksiyonu, bir şeyin lokalize olmadan önceki durumunu gösterir, yani lokalize olup fizikselleşen madde hali bilgisini de içerir, lokalize olmayan bilgiyi de içerir. Olasılıksal yorumu vardır. Lokalize olma ihtimali olan tüm durumların bilgisini içerir. Quanta fiziksel miktar mıdır? Bence değildir. Quanta bilgi elde edebileceğimiz en küçük miktardır, lokalize olan en küçük miktar değil. Zaten kuantum mekaniği ayrı, klasik (fiziksel) mekanik ayrı. Kuanta, fiziksel olan değil bence.
Basınç neden vektör değil? Vektör tanımı: Bir fiziksel niceliğin vektör olabilmesi için büyüklüğe (magnitude) ve belirli bir yöne (specific direction) sahip olması gerekir. Basınç tanımında Pascal prensibi: Hapsolmuş, sıkıştırılamaz bir sıvının herhangi bir yerinden uygulanan basınç, sıvının her yerine azalmadan ve eşit miktarda iletilir. Basıncın belirli bir yönü olmamasıyla vektör tanımını sağlamaz. Bir U-borusu olsun, iki ucunda piston, pistonun birinden kuvvet uygulanıyor, diğerinin üzerinde araba var, sıvının içinde de insan var. \(Basınç=\frac{Kuvvet}{Alan}\) . Pistona kuvvet uygulandığında buna karşılık gelen basınç U-borusunun duvarlarına eşit miktarda iletilir, 2. pistona iletilir ve 2. piston alanına göre arabayı kaldıracak kuvvet hesaplanabilir. Basıncı, alan bulduk mu kuvvete çevirebiliriz. Sıvının içindeki insanın tüm yüzey alanına aynı basınç miktarı iletilir. İnsanın yüzey alanına göre hissedeceği kuvvet hesaplanabilir. Basınç, veri kaybı olmadan iletim aracı; hissettiğimiz şey ise kuvvet. Enerjinin korunumuna benziyor. Enerjinin yönü yok, toplam enerji sabit, toplam enerji korunumu kullanılarak diğer büyüklükler hesaplanıyor. Arka planda enerjiyi çalıştırıyoruz. U-borusu hesabında da arka planda basıncı çalıştırıyoruz, uygulanacak kuvvetleri hesaplıyoruz.